Popular Posts

Saturday, May 19, 2012

Trung Quốc mở chiến dịch cải tạo tu sĩ Tây Tạng

 


http://cja.live2.radicaldesigns.org/img/original/tibet_protest_2008_cropped.jpg

TRUNG QUỐC- XÃ HỘI - Bài đăng : Thứ sáu 18 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 18 Tháng Năm 2012

Trung Quốc mở chiến dịch cải tạo tu sĩ Tây Tạng

Một tu sĩ Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, 22/02/2012

Một tu sĩ Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, 22/02/2012

REUTERS/Carlos Barria

Tú Anh  RFI

Theo lệnh của Bắc Kinh, chính quyền vùng tự trị Tây Tạng tung chiến dịch « cải tạo tư tưởng » tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Mục đích của biện pháp trấn áp này là để ngăn chận tình trạng tự thiêu liên tục từ tháng 3/2011.

Theo hãng tin Công giáo Asia News thì chính quyền ở vùng Tây Tạng tự trị đã mở một chiến dịch gọi là « cải tạo lòng yêu tổ quốc » tại các tu viện Phật giáo để duy trì ổn định, củng cố tình đoàn kết và phát huy hài hòa trong khu vực bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1959.

Ban lãnh đạo Tây Tạng do Trung Quốc chỉ định không nói rõ là chiến dịch cải tạo tu sĩ đã chính thức bắt đầu từ ngày nào, nhưng theo lời ông Pema Thinley, tỉnh trưởng Tây Tạng, thì chiến dịch đã được tổ chức tại tất cả các tu viện để « giáo dục » tu sĩ sau khi nhận được chỉ thị từ Hội đồng Nhà nước và Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc phải giáo huấn cho tu sĩ nam nữ Tây Tạng « yêu tổ quốc Trung Hoa ».

Kể từ năm 1996, biện pháp « học tập yêu tổ quốc » được ban hành để kiểm soát sinh hoạt ở các tu viện và tu sĩ. Những người từ khước tham dự « học tập chính sách tôn giáo chân lý của đảng » và vẫn tỏ lòng kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ bị trừng phạt bằng án tù và cấm đi tu.

Theo Asia News, từ sau cuộc nổi dậy của tu sĩ Tây Tạng chống chính sách đồng hóa và phân biệt đối xử vào năm 2008 làm cho ít nhất 200 người chết ở Lhasa, chiến dịch cải tạo tư tưởng thường xuyên diễn ra tại các tu viện để giám sát giới tăng ni. Biện pháp cũng được thi hành tại các tỉnh khác, nơi có đông đảo cộng đồng Tây Tạng đặc biệt là tại Tân Cương, nhưng chỉ làm cho phong trào tranh đấu quyết liệt hơn với hơn 30 tu sĩ nam nữ tự thiêu từ tháng Ba năm 2011.

 

 

 

http://global-security-news.com/2011/06/14/china%E2%80%99s-guantanamo-bay-for-buddhist-monks-of-kirti/

China’s Guantanamo Bay For Buddhist Monks of Kirti

| |

China’s Guantanamo Bay For Buddhist Monks of Kirti

 

B.RAMAN

 

http://global-security-news.com/wp-content/uploads/2011/06/tibet.jpg

 

 

All right-thinking persons of the world have spoken for a decade against the military detention centre set up by the US in the Guantanamo Bay area of Cuba for detaining and interrogating all Al Qaeda suspects arrested in different parts of the world. There have been many views on the legitimacy of this centre. There have been many criticisms of its inhumanity.

 

2. No one is talking of the new Guantanamo Bay type military detention centre which has reportedly been set up by the Chinese authorities under the supervision of the People’s Liberation Army (PLA) to interrogate and subject to so-called legal education an estimated 300 Buddhist monks— young and old.

3. They are not Al Qaeda suspects. They are not terrorism suspects. They are not ordinary criminals who have committed murder, rape or any other common law crime.

4. They are just religious people who have remained steadfast in their adherence to the Buddhist religion and in their support and loyalty to his Holiness the Dalai Lama. Their only crime was to refuse to eat in solidarity with a 16-year-old monk who committed self-immolation on March 16 last to protest against the Chinese colonisation of Tibet. He belonged to the famous Kirti monastery in the Aba County in the Aba Tibetan-Qiang Autonomous Prefecture of the Sichuan province.

5. Since then, the Chinese authorities of the Ministry of Public Security have started a demonization campaign against 300 monks of the monastery who expressed their solidarity with the young monk. They have been accused of various petty crimes such as visiting prostitutes or inviting prostitutes into the monastery.

6. Initially, the Chinese authorities had them confined in the monastery, reduced their daily rations and forced them to attend so-called re-education classes. When they could not break the protest movement of the monks, they reportedly shifted them to a special military detention centre that they have set up in the Sichuan province.

7. At least so long as they were detained in the monastery itself, the world was getting some news of them, but since they were shifted to the military detention centre the flow of information has come down. International human rights activists have been treating these monks as missing persons and asking the Chinese for more information on them. They are demanding that human rights activists should be allowed to visit the detention centre and meet the monks. The Chinese have refused to allow any humanitarian visit as provided for under international humanitarian laws.

8. Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei claimed on June 8 that there had been no “enforced disappearances” at the Kirti monastery. He said the local authorities had taken some monks for “legal education”.

9.The same day, UN officials asked China for details of the whereabouts of the monks. “We encourage the authorities to undertake full investigations into the ongoing practice of enforced disappearances,” said a statement from the UN’s working group on enforced disappearances.

10.But in his weekly news conference, Mr Hong told journalists that no such thing was happening in the monastery. “The relevant local authorities are conducting legal education for the Kirti monastery monks in order to maintain religious order there. There was no question of forced disappearances,” he said. Mr Hong added that “relevant organisations” should “abandon bias and be objective and fair”.

11. In the meanwhile, there are indications that the protest movement by the monks has spread to the Kardze (in Chinese, Ganzi) region, including Kardze town. No details are available.

12. The Chinese authorities have imposed such an effective control on the use of the Internet by the Tibetans that much information is not coming out through micro-blogging. While the rest of the world is benefiting from the relaxation of restrictions and the greater transparency as a result of the Jasmine Revolution sweeping across West Asia and Africa, the Chinese have denied these benefits to the Tibetans and their monks. They have sought to crush the Tibetan jasmine even before it can bloom.

13. It is time for the world to raise its voice and demand more information on the Chinese military detention centre and its Buddhist inmates. ( 13-6-11)

( The writer is Additional Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, New Delhi, and, presently, Director, Institute For Topical Studies, Chennai, and Associate of the Chennai Centre For China Studies. )

 

Please visit http://ramanstrategicanalysis.blogspot.com/ for more articles by the acclaimed B.Raman

Featured Post

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ?

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ? Lê Văn Lân Anh h ỏ i th ì em xin th ư a: đó là th ị t … !! M ộ t ch ú t th ơ l à m du...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts