Popular Posts

Wednesday, May 9, 2012

DÂN OAN, DÂN ỨC VÀ DÂN BẠO ĐỘNG DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN

DÂN OAN, DÂN ỨC VÀ

DÂN BẠO ĐỘNG

DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 29.03.2012

Web: http://VietTUDAN.net

 

Từ 28.12.2011, nghĩa là từ cuối năm 2011 và đầu năm 2012 cho đến nay, khuynh hướng đấu tranh tại Quốc nội cho chúng tôi nhìn thấy một viễn tượng: KHỦNG BỐ. Sở dĩ Dân chúng chuyển sang khuynh hướng đấu tranh này, đó là do chính sự đàn đàn áp võ lực của Công an CSVN làm cho Dân chúng buộc lòng phải lấy thái độ bạo động KHỦNG BỐ.

Dưới Chủ đề VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ, chúng tôi theo sát với tình hình Việt Nam và đã viết 12 Bài Quan Điểm. Các Giám Mục Việt Nam, vốn yên tiếng trước đây  mà một số người phê bình là trùm chăn, nay có những Giám Mục, như Giám mục Hải Phòng và Giám Mục Kontum chẳng hạn, đã lên tiếng hiệp thông đấu tranh và ủng hộ thái độ của Dân Oan ĐOÀN VĂN VƯƠN, người đã cho nổ BOM tự chế và bắn vào Công an đến cưỡng chế Nhà, Đất của Ong. Thái độ đấu tranh này, từ Dân chúng và ngay đến cả những Lãnh đạo Tôn Giáo, sẽ tiếp tục và mỗi ngày mỗi tăng cường theo nhịp độ cố chấp đàn áp của CSVN. Ngày 26.03.2012 vừa rồi, CSVN đã huy động lực lượng Công an để giải tán bằng võ lực những người Dân Oan biểu tình từ Hà Nội đến Sài Gòn. Việc đàn áp không phải là biện pháp khóa miệng và trói được tay chân quần chúng, mà ngược lại càng khiến cho khối Dân bị xử đối BẤT CÔNG nung nấu thêm lòng UẤT ỨC. Khối người chịu BẤT CÔNG nặng nề nhất là khối Dân bị cưỡng chiếm Nhà, Đất, phương tiện nuôi sống thân xác họ. Đã nhiều năm khối người này được gọi là DÂN OAN. Khi bị tước đoạt phương tiện sinh sống một cách oan uổng và nay còn bị quyền lực đàn áp, thì họ trở thành DÂN ỨC, nghĩa là đã bị OAN, nay còn còn trở thành UẤT ỨC, thì cái thái độ đấu tranh của họ sẽ hoàn toàn BẠO ĐỘNG KHỦNG BỐ. Không phải chỉ nguyên những người bị cưỡng chế Nhà, Đất trở thành UẤT ỨC, mà khối đại đa số đồng bào cũng bắt đầu đồng cảm sự UẤT ỨC cùng với khối DÂN OAN này. Giám mục Kontum và Giám mục Hải Phòng đã lên tiếng ĐỒNG CẢM  (HIỆP THÔNG) VỚI sự UẤT ỨC của DÂN OAN. Khi mà toàn DÂN tiến tới DÂN ỨC (uất ức), thì đó là tổng NỔI DẬY với BẠO ĐỘNG để chấm DỨT CÁI CƠ CHẾ CSVN hiện hành.

Từ ngày hôm nay, 29.03.2012, chúng tôi bắt đầu loạt bài Quan Điểm dưới Chủ đề DÂN OAN, DÂN ỨC VÀ DÂN BẠO ĐỘNG DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN. Chúng tôi lần lượt trình bầy những YẾU TỐ, theo với biến chuyển thời sự, đang làm Dân chúng trở thành UẤT ỨC để đi đến cùng NỔI DẬY BẠO ĐỘNG.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 29.03.2012

Web: http://VietTUDAN.net


 

 

 

 

 

Quyết tâm đấu tranh của quần chúng

dành lại quyền Kinh tế

và xây dựng nền Dân chủ cho Xã hội

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List