Popular Posts

Friday, May 18, 2012

Kính chuyển đến Anh Chị thưởng thức pps BIỂN và SÓNG
Kính mến

Kính chuyển đến Anh Chị thưởng thức pps BIỂN và SÓNG
thơ Nguyễn Thị Thanh DươngKính chúc đến Anh Chị luôn được an vui , mạnh
khỏe .

Thân kính

Bùi Phương