Popular Posts

Friday, May 18, 2012

Kính chuyển đến Anh Chị thưởng thức pps BIỂN và SÓNG
Kính mến

Kính chuyển đến Anh Chị thưởng thức pps BIỂN và SÓNG
thơ Nguyễn Thị Thanh DươngKính chúc đến Anh Chị luôn được an vui , mạnh
khỏe .

Thân kính

Bùi Phương

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List