Popular Posts

Saturday, May 26, 2012

Liên Thành- Biến Động Miền Trung -Mậu Thân 1968): Audio Biến Động Miền Trung 1-10-Liên Thành-

http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com.au/2009/07/audio-bien-ong-mien-trung-1-6.html
BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG "toàn tgập" (Text & Audio)

- (Text) BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG "trọn gói 17 chương", độc giả vừa đọc vừa nhâm nhi chén trà mạn sen trong những ngày đầu xuân để sót thương cho dân tộc và đất nước VIỆT NAM thân yêu bị tàn phá vì đại họa Cộng Sản.

Featured Post

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ?

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ? Lê Văn Lân Anh h ỏ i th ì em xin th ư a: đó là th ị t … !! M ộ t ch ú t th ơ l à m du...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts