Popular Posts

Saturday, May 12, 2012

Văn Giang: Nông dân rào lại ruộng, tổ chức lại sản xuất trên ruộng của mình

Văn Giang: Nông dân rào li rung, t chc li sn xut trên rung ca mình

11/05/12 3:32 PM

Văn Giang: Nông dân rào lại ruộng, tổ chức lại sản xuất trên ruộng của mình

Nông dân Văn Giang, gm c 3 xã Phng Công, Cu Cao, Xuân Quan đã xác đnh rng vic phá phách tài sn trên đt đai ca h là vic làm bt chp lut pháp và vi phm quyn s hu tài sn cũng như quyn s dng đt ca công dân được lut pháp quy đnh. Đc bit vic cày xi m m ca nhân dân là vic làm vô đo đc, th hin mt s thiếu hiu biết v văn hóa và chà đp pháp lut. Vi tt c các yếu t lut pháp, đo lý đu đã b vi phm ti Văn Giang và nông dân là nn nhân.

Do đó, vic gi là cưỡng chế Văn Giang ngày 24/4/2012 ca c hàng ngàn cnh sát, chó và các loi vũ khí đu không có giá tr pháp lý.

 

Vì vy, trong các ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2012, bà con ba xã Cu Cao, Phng Công, Xuân Quan đã chung sc chung lòng cùng nhau đi rào li rung đt ca mình đã b phá tan hoang ngày 24/4/2012 trong cái gi là “cưỡng chế” phá hoi tài sn ca h.

Theo thông tin nhn được, nông dân 3 xã s cùng nhau chung trng cây cnh, sn xut nông nghip, cùng làm ra sn phm trên đt đai ca mình và cùng nhau hưởng li nhun, sn phm t đó.

Cũng theo mt ngun tin, sp ti, Công ty Vit Hưng, ch d án Ecopark s phi đi din vi nông dân ba xã đây đ đn bù tài sn ca h b cướp và phá hoi trong quá trình va qua.

Bi chính Công ty này là th phm chính, dùng bo lc ca nhà cm quyn Cng sn đy người dân đây vào con đường cùng.

 

Nhng hình nh, video nông dân rào rung, trng cây Văn Giang ngày 9-10/5/2012:

 

 

N Vương Công Lý

5 Responses to “Văn Giang: Nông dân rào li rung, t chc li sn xut trên rung ca mình

1. Người Yêu GHVN says:

11/05/2012 at 4:22 pm

Ch còn cách là phi tin tưởng nơi nhau, đoàn kết cht ch và cùng lòng đng sinh đng t bên nhau thì mi có th bo v được tánh mng và tài sn ca mình.

Chúc nông dân Văn Giang, gm c 3 xã Phng Công, Cu Cao, Xuân Quan thành công.

Reply

2. TB says:

11/05/2012 at 4:29 pm

Tc nước thì v b.. Ước mong cho công bng s sm đến vi nhng người dân đã và đang b nhng người t xưng là “đnh cao trí tu nhân loi cướp mt cách trng trn.

Reply

3. Justin says:

11/05/2012 at 6:43 pm

Kính thưa quí v,

Nói gì thì nói, nói gì thì nói nhưng mt điu quan trng mà M Maria bo nhân loi phi thc hành đ cho được cu thoát khi lưỡi gươm ác nghit ca cng sn vô thn là thc hành Ba Mnh Lnh ca M Fatima:

1. “Cu nguyn Chui Mân Côi mi ngày,
2. Tôn Sùng Trái Tim M
,
3. C
i Thin Đi Sng.

M ha s ch che nhng người nhng gia đình, nhng quc gia nào thc hành Ba Mnh Lnh này ca M thì M s gìn gi che ch v được thoát nn cng sn vô thn.

Người ta nói thì d nhưng không ai chu làm, ch có mt s rt ít.

Reply

4. Tin th By, 12-05-2012 « BA SÀM says:

11/05/2012 at 7:02 pm

[...] Ân Xá Quc Tế kêu gi Vit Nam tôn trng nhân quyn  –   (RFA). – Văn Giang: Nông dân rào li rung, t chc li sn xut trên rung ca mình   —  (NVCL). – Văn Giang, ai thng ai?   –   [...]

Reply

5. Đi_úy says:

11/05/2012 at 8:41 pm

Ok ! Kiên cường lên Bà con !

Reply 

       

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts