Popular Posts

Friday, June 8, 2012

Do vấn đề nhân quyền, Mỹ chưa thể bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam

sáu 08 Tháng Sáu 2012

Do vấn đề nhân quyền, Mỹ chưa thể bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh (P) đón tiếp đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta, tại trụ sở bộ Quốc phòng Việt Nam, 04/06/2012

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh (P) đón tiếp đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta, tại trụ sở bộ Quốc phòng Việt Nam, 04/06/2012

REUTERS

Thanh Phương

Trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vào đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Hà Nội đã kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, do Việt Nam vẫn chưa có cải thiện về nhân quyền, cho nên Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua việc bãi bỏ lệnh cấm vận nói trên. Thế nhưng, chính quyền Mỹ đã tỏ dấu hiệu cho thấy là trên vấn đề này, họ không còn đòi hỏi gắt gao với Việt Nam như trước đây nữa.

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định 

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts