Popular Posts

Friday, June 1, 2012

ĐỊNH MỆNH KINH TẾ: TƯ BẢN ĐỎ BÓC LỘT TỰ HỦY DIỆT

ĐỊNH MỆNH KINH TẾ:

TƯ BẢN ĐỎ BÓC LỘT TỰ HỦY DIỆT

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 30.05.2012

Web: http://VietTUDAN.net

 

Bài này nặng về phần Lý thuyết theo suy luận của chính Karl Marx mà chúng tôi đã viết từ lâu. Nay nhờ một Vị trên Diễn Đàn phổ biến lại và chúng tôi thấy thực tế những gì đang xẩy ra cho nền Kinh tế Cộng sản như một ĐỊNH MỆNH đang đi đến tự hủy diệt.  Chúng tôi cảm tạ Vị đã cho tái phổ biến bài cũ này. Chúng tôi muốn cập nhật bài viết bằng thêm vào những thực tế tụt giốc Kinh tế Cộng sản như một Định Mệnh tư huỷ diệt không thể níu kéo lại được.

 

Lý luận tự hủy diệt TƯ BẢN của Karl Marx

 

Ý thức hệ Cộng sản dựa trên lý luận của Karl Marx về Định mệnh Kinh tế Tư bản (Fatalité Economique Capitaliste). Kinh tế Tư bản đặt Tiền đề là TƯ HỮU. Vì tư hữu (Propríeté Privée)  mà phải có Tự do kinh doanh (Liberté d’Entreprise) và rồi Tự do Trao đổi ở Thị trường (Libre Echange au Marché).

Karl Marx lý luận rằng nền Kinh tế Tư bản Tự do và Thị trường gồm những bóc lột của giới Tư bản đối với giới Lao động. Nền Kinh tế ấy vô sản hóa giới Lao động (Prolétarisation des Travailleurs) đến độ giới này chịu không nổi mà phải đứng lên làm Cách Mạng Vô sản đòi lại những Tư sản cho giới vô sản của mình. Dựa trên cách đo lường bằng sức Lao động cho những Giá trị sản phẩm Kinh tế mà nhà đại Kinh tế gia cổ điển Anh, David RICARDO, đã có sáng kiến đặt ra, Karl Marx nói đến việc đấu tranh của giới Lao động. Theo David RICARDO, Giá trị của một sản phẩm Kinh tế được đo lường bằng sức Lao động hội nhập vào sản phẩm. Tư bản vì vậy được coi là sự chiếm hữu sức Lao động từ giới Thợ thuyền để làm sở hữu của giới Tư bản. Giới này quay lại dùng Tư bản để bóc lột thêm giới Thợ thuyền nữa. Karl Marx gọi đây là vông thân Kinh tế (Alíenation Economique), nghĩa là Tư bản thuộc Thợ thuyền, nhưng Thợ thuyền đưa tặng cho giới Tư bản để rồi giới Tư bản quay lại bắt Thợ thuyền làm đầy tớ cho Tư bản.

Lénine lấy Lý luận này của Karl Marx làm ý thức hệ cho Cách Mạng Vô sản và kêu gọi đấu tranh giai cấp: NHỮNG NGƯỜI VÔ SẢN HÃY ĐỨNG LÊN ĐÒI LẠI TƯ BẢN CHO ĐOÀN NGŨ THỢ THUYỀN, dù bằng những biện pháp đẫm máu (Lutte des Classes sanglante). Nhưng giới Vô sản là đám đông, phải có một Nhóm người đứng ra quản trị những Tư sản vừa thu hồi được. Nhóm người này là đảng Cộng sản. Những Tư hữu trở thành Công hữu và do đảng Cộng sản nắm giữ, chỉ huy và làm Kinh tế. Đó là nền Kinh tế Chỉ huy (Economie Dirigiste) với Công hữu (Propríeté Collective) và với những Hoạch định Kinh tế của Nhà Nước (Plans Economiques Etatiques).

 

Theo dòng Lý luận của Karl Marx,

TƯ BẢN ĐỎ bóc lột cũng theo Dịnh Mệnh tự hủy diệt

 

Nếu Karl Marx gọi việc Vô sản hóa là một tiến trình tự động (Processus automatique) và việc sụp đổ của nền Kinh tế Tư bản là một Định Mệnh của chính Tư bản (Fatalité d’auto-destruction du Capitalisme), thì Lịch sử sự sụp đổ của Thế giới Cộng sản cũng cho thấy một Định mệnh tự hủy diệt của TƯ BẢN ĐỎ bóc lột giới vô sản, đó là việc tự sụp đổ của Cộng sản do chính giới Vô sản thiếu ăn đến cùng cực (Fatalité d’auto-destruction du Communisme/du Capitalisme rouge).

Thực vậy, trong lúc nền Kinh tế Tư hữu Tự do và Thị trường tiếp tục phát đạt và Tư sản hóa dần dần giới Lao động, thì nền Kinh tế Công hữu và Chỉ huy lại càng vô sản hóa giới Lao động đến cùng cực. Đến lúc mà giới Lao động này quá đói khổ trong một nền Kinh tế do đảng Cộng sản chỉ huy, thì họ đứng lên lật đổ nền Kinh tế chỉ huy này và đảng Cộng sản độc tài chỉ huy.

Nga và các nước Đông Aâu đã bỏ độc tài độc đảng và lấy lại nền Kinh tế tư sản Tự do và Thị trường.

Viet Nam vẫn cố tình ngụy biện bám víu Ý thức hệ đã sai lầm lịch sử ấy. Dù cố tình ngụy biện vì quyền hành cho độc đảng của mình, nhưng cái Định mệnh tự hủy diệt vẫn lạnh lùng diễn ra mà chúng tôi nhìn qua ba giai đoạn sau đây:

1.      Giai đoạn I: KHÉP KÍN 

Bài học Lịch sử của sự sụp đổ Cộng sản ở Nga và Đông Au vẫn chưa cho Cộng sản Việt Nam sáng mắt. Đảng CSVN quá ham quyền hành và tin tưởng ở sự che chở của Trung Cộng. Việt Nam vẫn KHÉP KÍN cửa và sự đói nghèo của Dân chúng vẫn tiếp tục. Nhưng sự khép kín này không lâu vì Định mệnh tự hủy diệt vẫn lù lù trước mắt.

2.      Giai đoạn II: MỞ CỬA

         Dân chúng đói nghèo đến cùng cực với việc khép kín, việc cố thủ giữ lấy Kinh tế công hữu chỉ huy với độc tài độc đảng. Nhưng không còn viện trợ của Thế giới Cộng sản và Trung Cộng cũng phải lo lắng cho sự nghèo đói của mình, đảng Cộng sản Việt Nam đành phải tuyên bố MỞ CỬA cho Thế giới Tư bản với nền Kinh tế tư sản Tự do và Thị trường. Nhưng đảng vẫn thêm cái đuôi Định hướng Xã hội Chủ nghĩa để cứu vãn danh dự và làm cớ để giữ quyền độc tài độc đảng. Kết quả của MỞ CỬA này là Thế giới Tư bản có những cái nhìn nhiều hơn vào chế độ và Dân chúng có những liên hệ nhiều hơn với Thế giới bên ngoài để so sánh với những bẩn thỉu che dấu của chế độ. Cuộc Cách Mạng Truyền Thông Internet làm tăng cái nhìn từ nước ngoài và sự khám phá những bẩn thỉu che đậy của chế độ. MỞ CỬA, nhưng đảng CSVN vẫn tìm đủ mọi cách bấu víu lấy quyền hành độc đoán trong hoàn cảnh không giữ nổi truyền thông theo ý che đậy của mình.

Kết quả của Giai đoạn MỞ CỬA này là những cuộc đình công của giới Thợ thuyền và việc đứng dậy của những nhà Dân chủ. Dân chúng không còn sợ hãi nữa vì không thể chịu được những che đậy bẩn thỉu, những đàn áp vì đảng bấu víu lấy quyền hành độc tài.

3.      Giai đoạn III: HỘI NHẬP

Cái Định Mệnh Tự Hủy Diệt (Fatalité d’auto-destruction) cứ lù lù tiến tới ở Giái đoạn II MỞ CỬA như trên. Giai đoạn MỞ CỬA có những phát triển Kinh tế do sự làm ăn với Thế giới tư sản Tự do Thị trường. Đảng cố tình tuyên truyền rằng đó là công của đảng. Nhưng Dân chúng khám phá ra những tham nhũng và lãng phí có hệ thống của đảng, đó là kẻ thù của phát triển. Phải nói rằng sự phát triển hiện nay là do sự nhẫn nại làm ăn của Dân chúng Việt Nam, do nguồn vốn cung cấp hàng năm của khối người Tỵ nạn Cộng sản ở nước ngoài, do tiếp cận hạn hẹp làm ăn với Thế giới Tư bản. Chính đảng Cộng sản làm thất thoát và trì hoãn việc phát triển này mới đúng.

Mất tin tưởng của Dân chúng quốc nội, đảng Cộng sản tìm những hỗ  trợ ngoại lai để củng cố quyền lực Chính trị của mình. Thực vậy nếu đảng vẫn cảng cổ nói rằng Dân chúng Việt Nam tin tưởng ở đảng, thì hãy cho Dân chúng bầu phiếu Tự do để biểu lộ lòng tin tưởng ấy. Nhưng đảng không dám cho việc bầu cử tự do tín nhiệm ấy như chứng cớ cụ thể cho Thế giới biết. Đảng đã không dám làm mà chỉ tuyên truyền suông.

Mất tin tưởng của lòng Dân quốc nội và muốn dùng thế lực ngoại lai để tăng cường cho quyền độc tài đàn áp, trị Dân quốc nội, đảng CSVN nhận tổ chức APEC, đảng o bế Mỹ để có PNTR, đảng quyết tử vào WTO như gà mắc đẻ.

Đây là Giai đoạn III HỘI NHẬP với Thế giới Tư bản trong nền Kinh tế Tự do và Thị trường.

 

Cái ĐỊNH MỆNH tự hủy diệt phát xuất từ

những gian manh cạnh tranh

trong nền Kinh tế Tự do Thị trường

 

Nhưng việc hội nhập này không phải là đi dự yến tiệc. Đảng luôn luôn tuyên truyền rằng hội nhập WTO là hốt tiền bạc. WTO không phải là yến tiệc mà là một ĐẤU TRƯỜNG và là đấu trường về tiền bạc. Nếu chỉ là đấu trường về danh dự hay hơn thua về lý thuyết, thì có thua kém một chút cũng không sao, mất keo này bầy keo khác. Nhưng đây là đấu trường về tiền bạc không thương tiếc nhau. Không thể nói câu mất keo này bầy keo khác. Tiền bạc mất là mất, không thể cứu vãn, bất hồi tố. Kẻ yếu thì mất tiền mà người mạnh được của không có gì thương hại.

Vào WTO là phải giữ đúng đắn quy luật của đấu trường, không thể chập chí chập mầu gian dối che đậy. Nếu kết quả của Giai đoạn II MỞ CỬA là Dân chúng lấy Hiến pháp ra để đứng lên, thì kết quả của Giai đoạn III HỘI NHẬP này, Thế giới lấy Luật Quốc tế ra để chấm dứt độc tài khủng bố, gian lận, che đậy.

Mở cửa và Hội nhập với Thế giới Kinh tế Tự do và Thị trường gồm những quy luật cạnh tranh sòng phẳng giữa những Tác nhân Kinh tế Tự do, nhưng hai đảng Cộng sản Trung quốc và Việt Nam vẫn khư khư giữ lấy độc tài độc đảng và sử dụng những tráo trở che đậy để đánh lừa những Tác nhân Kinh tế khác mà thâu tóm thu nhập Kinh tế tạo một lớp TƯ BẢN ĐỎ:

=>     Đối với dân trong nước, sức Lao động bị bóc lột để bán cho tài phiệt nước ngoài. Đất canh tác của nông dân cũng bị cưỡng chiếm để bán cho ngoại quốc. CSTQ và CSVN từng ca ngợi đà phát triển Kinh tế cao, nhưng những thu nhập từ Thế giới Kinh tế Tự do Thị trường lại không được phân phối cho dân mà nằm trong tay những thành phần thuộc đảng. Khoảng cách giầu—nghèo càng ngày càng khơi rộng. Cái ĐỊNH MỆNH tự hủy diệt TƯ BẢN ĐỎ Cộng sản đi từ khoảng cách biệt giầu—nghèo ấy đúng theo Lý luận của Karl Marx.

=>     Đối với những Tác nhân Kinh tế nước ngoài, họ không ngu xuẩn để hai đảng CSTQ và CSVN, dưới lẻo mép tuyên truyền theo Kinh tế Tự do Thị trường, cứ tiếp tục gian lận lừa đảo nữa. Việc gian lận trong cạnh tranh đã làm tụt hẳn xuống Thương hiệu “Made in China“. Đối với hai Thị trường lớn Liên Aâu và Hoa kỳ, gặp thời kỳ Khủng hoảng, thất nghiệp, các Chính quyền  của hai Thị trường này đang lấy những quyết định ngăn chặn hàng hóa Trung quốc. Đây là một đại họa mà ĐỊNH MỆNH tự hủy diệt do chính hai nền Kinh tế lưu manh TQ và VN tạo ra cho mình. Ngày 23.05.2012, Nghị Viện Liên Au đã quyết định những biện pháp cứng rắn nhằm lật tẩy những lưu manh của hai Cơ chế Kinh tế TQ và VN. Những biện pháp ấy gồm:

*        Biện pháp thứ nhất: Liên Au phải đưa ra những biện chống lại việc Cạnh tranh thương mại “bất chính “ của Trung quốc, nghĩa là đôi bên phải áp dụng nguyên tắc tương xứng cạnh tranh để có sự đối tác đồng đều;

*        Biện pháp thứ hai: Đòi hỏi những hàng hóa Trung quốc, khi nhập vào Liên Âu, phải theo những mẫu mực ấn định của Liên Âu. Theo thống kê mới nhất công bố trong tuần vừa rồi, thì 58% hàng hóa Trung quốc lưu hành tại Liên Âu không theo đúng mẫu mực đã ấn định.

*        Biện pháp thứ ba: Việc Trung quốc độc đoán ấn định tỷ giá đồng Nhân Dân tệ thấp hơn  tỷ giá thị trường sánh với đồng Euro cũng là biện pháp của Trung quốc làm mất sự cạnh tranh tương xứng giữa hai khối

         ĐỊNH MỆNH tự hủy diệt CSTQ và CSVN phát xuất từ dân chúng quốc nội bị TƯ BẢN ĐỎ bóc lột và từ những Tác nhân Kinh tế nước ngoài bị lừa đảo trong việc Cạnh tranh vậy.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 30.05.2012

Web: http://VietTUDAN.net

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List