Popular Posts

Thursday, June 7, 2012

Mời xem lại phim tài liệu Thảm sát ở Thiên An Môn.

Mời xem lại phim tài liệu sau 23 năm thảm sát tại Thiên An Môn.

Thống

 

Phim tài liệu này dài 1 giờ 18 phút. Xin quý vị bỏ thì giò để xem cho biết

 


 

                          Mời xem lại thảm sát Thiên An Môn !

Để thấy sự tàn nhẫn ác độc của bọn cộng sản Trung Quốc đối với dân chúng của chúng huống gì chúng ta ! 

Tiananmen Massacre - Tank Man: The 1989 Chinese Student Democracy Movement

 

http://www.youtube.com/user/Sarastarlight#p/a/u/1/s9A51jN19zw

 

http://www.youtube.com/watch?v=s9A51jN19zw&feature=related

Thảm sát ở Thiên An Môn.

Hơn 1 triệu người Tầu yêu chuộng tự do, đã chết vì chế độ CS Tầu.

Rất tiếc Tầu đã giết chết những người yêu nước, và nhất là Sinh viên Trẻ của Tàu.

Chính về sự yêu cầu sửa sai, mà đảng CS Tầu đã đủ thời gian để tiêu diệt sinh viên đòi tư do dân chủ. Xác người chết đầy quảng trường thiên an môn.

Đây là một bài học cho dân Việt Nam trước sự xâm lăng của Tầu. Tội ác của Tầu trong 1000 năm nô lệ vẫn còn ghi lại trong lịch sử và văn miếu của VN.

Xinh hãy bỏ thời gian để nghe và học hỏi trong đoạnphim lịch sử giết người không gớm tay của đảng CS Tầu đối với dân của họ.

 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List