Popular Posts

Saturday, June 9, 2012

Tin Nóng : Nhân dân Bà Rịa đang xuống đường phản đối Trung Quốc !

Tin Nóng : Nhân dân Bà Rịa đang xuống đường phản đối Trung Quốc !

Posted on 25/06/2011

Lúc 08h30 sáng nay, nhiều thanh niên, trí thức, giới văn nghệ sỹ đã tập trung trước trung tâm Thương Mại thị xã Bà Rịa để biểu dương lòng yêu nước, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước hành động xâm lược của Trung Quốc

Bản tin đang được cập nhật, xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List