Popular Posts

Saturday, June 9, 2012

Tin Nóng : Nhân dân Bà Rịa đang xuống đường phản đối Trung Quốc !

Tin Nóng : Nhân dân Bà Rịa đang xuống đường phản đối Trung Quốc !

Posted on 25/06/2011

Lúc 08h30 sáng nay, nhiều thanh niên, trí thức, giới văn nghệ sỹ đã tập trung trước trung tâm Thương Mại thị xã Bà Rịa để biểu dương lòng yêu nước, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước hành động xâm lược của Trung Quốc

Bản tin đang được cập nhật, xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh

Featured Post

Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home

Xin cám ơn người chuyển, Nếu con cháu khong châm sốc, được vào dưỡng lảo là mai mắng.  Như quý vị xem bài nầy, tác giả rất đúng khi n...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts