Popular Posts

Thursday, June 14, 2012

Heavyweight Cat
Heavyweight Cat

Chú mèo Rupert zưới ni dược xem như là bự nhất à a thế zới lăm a nghen: 9 kilô !!.

Nhưng nghe noái là chú mới 3 tuỗi mà thôi.

Nếu chờ cho chú trưỡng thành thì chú Rupert zám nặng thêm 11 kilô nữa !!
MT